Henk Haaijema
Coaching & Supervisie

Intervisie - met je team

Samen op zoek naar oplossingen voor individuele vraagstukken

Een intervisiebijeenkomst maakt je als individu en als team sterker. Intervisie betekent bewust tijd en aandacht geven aan issues waar je als professional tegen aanloopt. Dit helpt om zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken. Daarnaast ontstaat inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk – vaak onbewust – een rol spelen.

Dit is hoe het werkt

Jij of een collega brengt een vraagstuk (of probleem) in. De groep stelt open vragen, zonder de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk over te nemen. De vragen dienen verhelderend te zijn. Intervisie is een proces dat je met de groep opbouwt. Daarin begeleid ik jullie, wat leerzaam is voor iedereen. In mijn rol van objectieve procesbegeleider bewaak ik ook het doel, de sfeer en ieders gevoel van veiligheid. Zo creëren we samen de voorwaarden voor een geslaagde bijeenkomst.

Een productieve intervisiebijeenkomst leidt tot wederzijds begrip en biedt voor alle betrokkenen gelegenheid tot zelfreflectie. De inzichten en oplossingen die worden aangedragen - of waar je als inbrenger zelf op komt - vergroten je wereldbeeld én je persoonlijke toolbox. Handig voor de volgende keer dat je in een vergelijkbare situatie terecht komt!

Supervisie 

Leergesprekken voor professionals die met mensen werken

Anders dan bij intervisie staat bij supervisie het eigen handelen centraal. Tijdens supervisie reflecteren we vooral op je eigen attitude en de keuzes die je maakt. De supervisiegesprekken zijn gericht op het ontwikkelen van jouw professionaliteit en zelfinzicht. En draaien veelal om het beantwoorden van toekomstgerichte vragen rondom persoonlijke issues of casuïstiek. Bijvoorbeeld: "wat zou je een volgende keer anders doen?" Oplossingen die uit supervisie voortvloeien gaan over verandering van het eigen gedrag. 

Een supervisiegroep is (met in totaal 2 of 3 personen) duidelijk kleiner dan bij intervisie en mijn begeleiding als supervisor is intensiever. We houden gemiddeld 10-15 bijeenkomsten van 1-2,5 uur, in een korte periode. Supervisie is mogelijk in verschillende samenstellingen. Een goede klik met mij als supervisor is altijd belangrijk. Daarom wil ik graag voor de start van het traject met jullie kennismaken. Uiteraard is individuele supervisie ook mogelijk.

Ben je op zoek naar iemand die je kan helpen bij een herregistratie traject? Bijvoorbeeld voor verpleegkundigen, coaches, supervisoren of SKJ professionals? Ik sta voor je klaar om je reflectiepunten bij mij te gaan gaan halen.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn